ศูนย์บรรณสารฯ ได้นำชมหอประวัติ มฟล. และทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 (วันนี้) เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัย แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จำนวน 29 คน ในกิจกรรมใจถึงใจพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม