กิจกรรม Special Night (22 ต.ค. 62)

กิจกรรม Special Night (Thai Desserts) เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างเป็นขนมไทย และเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นจาก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น คุณณชญาดา ภิราษร หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมแจกของว่างและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับประทานร่วมกัน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่