ศูนย์บรรณสารฯ จัดแข่งขันบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดแข่งขันบอร์ดเกม (Library Board Game Masters)
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ การตัดสินใจ รวมถึงสร้างทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา
นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ร้าน Alurfia in shelter โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Phoenix​ Born​ Again
นาย ดรัณภพ ธนโชตินุกุล
นางสาว กชกร ปริญญาวรวงศ์
นางสาว ชนิตา เดชอุดม
ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ Alzheimer Gamer
นาย กุลพัธ ณ พัทลุง
นาย ชิณวัตร อดุลศักดิ์
นาย รุจดนัย เอี่ยมบำรุง
หลังจากจบการแข่งขัน นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และตัวแทนจากร้าน Alurfia in shelter ได้มอบเงินรางวัล และใบประกาศให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หลังจากนั้นจึงได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก