ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากCourtesy of Yunan Provincial People’s Association

เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.20-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Courtesy of Yunan Provincial People’s Association ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัย ระบบออนไลน์และการให้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม