ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ โครงการ “Cross Border Health Program 2023″

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (วันนี้) เวลา 15.30 – 16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัย Oregon Health and Science University ในโครงการ “Cross Border Health Program 2023” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Oregon Health and Science University กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 20 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม