ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night สอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย 2566

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมอิ่มนาน…อ่านยาว: Special Night แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผู้ใหญ่ใจดี โดยมีเมนูพิเศษดังนี้
♥ Yogurt Cake และ Fruit Salad กว่า 200 ชุด จาก โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
♥ วุ้นชาเขียว ชาเขียวน้ำผึ้ง กาแฟเย็น กว่า 300 ชุด จาก สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♥ น้ำมะตูม จำนวน 20 ลิตร จาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
♥ ลูกอมชาเขียว-ชาแดง จากร้าน One tea at a time
นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน Aj.Flavie Lepoutre หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผอ.กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย และคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้แจกอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในบริเวณศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้