ศูนย์บรรณสารฯได้รับมอบหนังสือ ในโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้รับมอบหนังสือ ในโครงการ Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน จำนวน 44 เล่ม และสิทธิการเป็นสมาชิกวารสารศิลปวัฒนธรรมของสำนักพิมพ์มติชน เป็นเวลา 1 ปี จาก นางสายฝน นพวงศ์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 113 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะ และร่วมรับถุงผ้า จำนวน 80 ชิ้น จากบริษัทฯ และสโมสรโรตารี่จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ใส่หนังสือ ตำราของนักศึกษาที่ยืมจากห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมให้นักศึกษากับส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และส่วนพัฒนานักศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ และห้องสมุดของศูนย์บรรณสารฯ
ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ขอขอบคุณบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และจะนำหนังสือดังกล่าวให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อศึกษาหาความรู้ต่อไป