กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร​ E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยนางดาวนภา​ สุยะนนท์​ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ​ และนางสาวณชญาดา แต้มรู้ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ เป็นวิทยากรในการแนะนำบริการต่าง ๆ การสมัครสมาชิก และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม