ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.30 น. ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night ณ บริเวณ Happy Corner ชั้น 3 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงของการอ่านหนังสือสอบและเตรียมตัวสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 โดยในวันนี้เป็นเมนูขนมปังเนยน้ำตาล พร้อมเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่่นในค่ำคืนนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน นอกจากนี้โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นำโดย Aj.Flavie Lepoutre หัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้จัดทำเครปฝรั่งเศสและเบอรี่มูส ให้บริการนักศึกษาอีกด้วย ห้องสมุดต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะ

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม