ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 12 ท่าน ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม