ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรม My Little Garden : จัดสวนขวด Terrarium โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเล็ก ๆ ในขนาดกะทัดรัด
ณ Living & Learning Zone ชั้น 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ทางห้องสมุดต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สามารถดูวิดีโอการสาธิตได้ที่ >>> https://youtu.be/t5QTtyjL018