ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรมสเปเชียลไนท์ แจกขนมและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม อิ่มนาน…อ่านยาว : Special Night เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในช่วงสอบกลางภาค โดยกิจกรรมเริ่มเวลา 18.30 น. ณ บริเวณ Happy Corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และคุณดาวนภา​ สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา​ ได้กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในการอ่านหนังสือสอบ หลังจากนั้นได้ร่วมแจกของว่างพร้อมเครื่องดื่มให้แก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือที่ศูนย์บรรณสารฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม