ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล” ครั้งที่ 3 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 หน้าห้อง M-Learning Space

ศูนย์บรรณสารฯ นำกล่องกระดาษ ส่งต่อให้ในแคมเปญ reBox

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำกล่องกระดาษไม่ใช้แล้วจำนวน 60 กิโลกรัม ส่งมอบให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในแคมเปญ reBox “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกล่องใหม่ และสร้างประโยชน์ให้คนพิการนำไปใช้ต่อไป

ศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของ มฟล.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรม เรื่อง “การใช้ Power Automate Visual ใน Power BI Report”

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การใช้ Power Automate Visual ใน Power BI Report” วิทยากรโดย นางสาวจิราพรรณ ตันปิทา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยจัดการสารสนเทศ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 316

ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 บุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมวัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ณ อาคารศูนย์บรรณสารฯ

ต้อนรับผู้บริหารจาก The Hong Kong Polytechnic University เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566เวลา 9.30 – 10.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ Professor Kaye Chon ตำแหน่ง Dean and Chair Professor and Walter & Wendy Kwok Family Foundation Professor in International Hospitality Management จาก The School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด