ต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลน่าน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน จำนวน 15 คน ในการนำชมศูนย์บรรณสารฯและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้านการแพทย์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม