ศูนย์บรรณสารฯ ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วันที่ 31 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 13.00-14.00 น.ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในการเยี่ยมชมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม