ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก Instiut Teknologi Sepuluh (ITS)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.20-16.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมบรรณารักษ์ ได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก Instiut Teknologi Sepuluh (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 4 ท่าน ในการนำชมหอประวัติของมหาวิทยาลัย ระบบออนไลน์และบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม