ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

เมื่อ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.20-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ จำนวน 99 คน ในการนำชมหอประวัติ และการให้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม