ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 14 คน ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านห้องสมุดต่อไป

 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม