ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Introduction to Scopus for Research

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Online Database Workshop ในหัวข้อ Introduction to Scopus for Research ผ่านระบบ Zoom Meetings เวลา 10.00– 12.00 น. โดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย ตำแหน่ง Customer Consultant จากบริษัท Elsevier ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 45 ท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2566

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม