MFU Library Delivery

MFU Library Delivery

บริการจากห้องสมุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่สะดวกมายืมด้วยตนเอง ห้องสมุดจึงได้จัดให้มีบริการ “MFU Library Delivery” โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทำการยืมหนังสือให้ แล้วสามารถรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับที่สำนักวิชา (สำหรับอาจารย์) ได้อีกด้วย

Pick-up Books

รับตัวเล่มด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3

Book-Locker

รับตัวเล่มที่ Book Locker ชั้น 3

Book-Drive-Thru

รับตัวเล่มด้วยตนเองผ่าน Drive-Thru ที่ จุดจอดรถ ชั้น G

Book-Delivery

การจัดส่งที่สำนักวิชา

(สำหรับอาจารย์เท่านั้น)

เงื่อนไขการให้บริการ

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเท่านั้น
  • ไม่ค้างค่าปรับหนังสือ
  • ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
  • จำนวนการยืมหนังสือเป็นไปตามสิทธิ์ของสมาชิก
  • ส่งคำขอได้ตั้งแต่ 08:00-12:00 น. และสามารถรับตัวเล่มได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป (ตามเงื่อนไขของแต่ละการจัดส่ง)
  • หากส่งคำขอหลังเวลา 12:00 น.สามารถรับตัวเล่มในวันถัดไป
  • หากไม่มารับตัวเล่มภายในเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะนำขึ้นชั้นหนังสือเพื่อให้บริการตามปกติ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

5 Steps to MFU Library Delivery

หมายเหตุ:
นักศึกษา พนักงาน และอาจารย์: ยืมหนังสือได้ตามสิทธิของสมาชิก ตรวจสอบสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภทที่นี่

ตรวจสอบกำหนดส่งของตนเองได้ที่ https://search.library.mfu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl