ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00–15.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดยนางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Oregon Health and Science University จำนวน 18 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม