ศูนย์บรรณสารฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00–13.30 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จำนวน 30 คน ในการนำชมหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพบรยากาศเพิ่มเติม