ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2568 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์บรรณสารฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 จำนวน 90 คน ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีการบรรยายเพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ (บรรยายภาษาอังกฤษ)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม