ศูนย์บรรณสารฯ ต้อนรับผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยคุณดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ และทีมบรรณารักษ์ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน ในการนำชมหอประวัติ และบริการต่างๆ ของห้องสมุด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม