ศูนย์บรรณสารฯ จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ถุงยาใจ”
ณ พื้นที่การเรียนรู้ M-Learning space
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ ISO 14001:2015
ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
“ถุงยาใจ” เป็นการนำขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษเหลือใช้ประเภทต่างๆ
เช่น ซองบรรจุภัณฑ์ ซองกระดาษ A4 ซองกระดาษสีน้ำตาล ฯลฯ
มาพับเป็นถุงใส่ยา โดยมีนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ศูนย์บรรณสารฯ ได้ส่งมอบถุงยาจำนวนกว่า 390 ถุง
ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อนำไปแจกให้ผู้ป่วยสำหรับใส่ยาหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม