ภาพกิจกรรม Special Night "Toast Time"

       ผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับกิจกรรม Special Night “Toast Time” เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3        กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานฯ นั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ คุณดาวนภา สุยะนนท์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และให้กำลังใจนักศึกษา หลังจากนั้นนักศึกษาจึงได้ปิ้งขนมปัง และรับเครื่องดื่มที่นำมาแจกได้ฟรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสมาคมนักศึกษาเก่ามาร่วมแจก และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาภายในงานด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่

ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประเมินจากคณะทำงานตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สำนักวิชาและนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การตรวจประเมินครั้งนี้ด้วย ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่