กิจกรรม Workshop "การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น รุ่นที่ 1

วันที่ 27 June 2018
เวลา 09:00 - 16:00 น.

กิจกรรม Workshop “การสร้างตัวอักษรแบบ Calligraphy เบื้องต้น”  รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา: 09.00 – 16.00 น. สถานที่: ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ลาน AV) วิทยากร: คุณอนุวัฒน์ คำเงิน นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFU LIBRARY LOVES THE EARTH

วันที่ 5 - 5 June 2018

มาร่วมสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ มฟล. โดยการปลูกต้นเหลืองอินเดียบริเวณตึก AV ในโครงการ MFU Library Loves The Earth ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ลงชื่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการห้องสมุดชั้น 3 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox ได้เลยค่ะ  หมายเหตุ… นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมได้ และมีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ

ทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T

วันที่ 4 - 15 June 2018

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากห้องสมุดจะทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือในหมวดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 โดยแจ้งชื่อหนังสือและเลขเรียกหนังสือ (Call no.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยิบหนังสือจากชั้นหนังสือมาให้ค่ะ

Special Night "Toast Time"

วันที่ 8 - 8 May 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night “Toast Time” เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ร่วมกับศูนย์บรรณสารฯ นักศึกษาสามารถปิ้งเองได้ฟรี และเลือกแยมได้เอง อีกทั้งยังมีน้ำหวานคลายร้อน เช่น น้ำชาไทย น้ำชาเขียว ให้เลือกดื่มกัน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป บริเวณมุม Happy corner ด้านหน้าห้องสมุดชั้น 3

Special Night "Thai Dessert"

วันที่ 6 - 6 March 2018
เวลา 18:30 - 20:00 น.

กิจกรรม Special Night ซึ่งจัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการอ่านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค

วันที่ 21 June 2024

19 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเวลาเปิดห้องสมุดช่วงสอบกลางภาค

วันที่ 19 February - 9 March 2018

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบกลางภาค ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. * บริการมุมของว่างวันละ 2 รอบ ** บริเวณโซนสบายเปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อบรมเสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER

วันที่ 2 February 2018
เวลา 13:30 น.

เรียนคณาจารย์ นักศึกษาทุกท่าน ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมสร้างการทำวิจัยกับ ELSEVIER (Enhancing research with ELSEVIER) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13.30 – 15.30 น. สถานที่ : อาคาร S1 ห้อง 102 วิทยากร : คุณนัฐพล สีสุรักษ์ (ELSEVIER training consultant) ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อร่วมอบรมได้ที่ http://library.mfu.ac.th/training