ทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T

วันที่ 4 - 15 June 2018

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากห้องสมุดจะทำการสำรวจหนังสือในหมวด Q S และ T ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนั้นจึงขอปิดให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือในหมวดดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 โดยแจ้งชื่อหนังสือและเลขเรียกหนังสือ (Call no.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยิบหนังสือจากชั้นหนังสือมาให้ค่ะ