งานมหกรรมหนังสือ MFU BOOK FAIR 2016
16-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-19.00 น.
ณ M-Square (e-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรายละเอียดกิจกรรม
ศุภรุจ เตชะตานนท์
(รุจ เดอะสตาร์)

นักร้อง นายแบบ พิธีกร นักเขียน

ฐาวรา ศิริพิพัฒน์
(ป๊อบ)

นักเขียน นักพูด พิธีกร โค้ช และ เทรนเนอร์

รายละเอียดกิจกรรม

รายชื่อบูทร้านค้า

กิจกรรมสอยดาว

รายละเอียดสำหรับร้านค้า

แบบประเมิน

แผนที่จัดงาน
กำหนดการงานมหกรรมหนังสือ
 • 09.00-19.00 น.

  - กิจกรรมออกร้านแสดงหนังสือ ของร้านค้า/สำนักพิมพ์

  - กิจกรรมสอยดาวการกุศล  15.00-16.00 น.

  - กิจกรรมพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ ประจำปี 2559

  - ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน

  - อธิการบดี/ผู้แทน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดงานฯ

  - กิจกรรมมอบรางวัล Smart Reader (ยอดนักอ่าน) ประจำปี 2559

  - อธิการบดี/ผู้แทน เยี่ยมชมนิทรรศการในหลวงกับการอ่าน และร้านค้า/ สำนักพิมพ์ ที่มาร่วมออกร้านแสดงหนังสือ

 • 09.00-19.00 น.

  - กิจกรรมออกร้านแสดงหนังสือ ของร้านค้า/สำนักพิมพ์

  - กิจกรรมสอยดาวการกุศล  16.00-17.00 น.

  - Meet & Greet
  รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์) นักร้อง และ เจ้าของผลงานเขียน หนังสือ JapanBestDestinations และ หนังสือ ไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่า

 • 09.00-19.00 น.

  - กิจกรรมออกร้านแสดงหนังสือ ของร้านค้า/สำนักพิมพ์

  - กิจกรรมสอยดาวการกุศล  16.00-17.00 น.

  - Meet & Greet Dr. Pop ฐาวรา สิริพิพัฒน์ เจ้าของนวนิยายวิทยาศาสตร์ แนวแฟนตาซี เรื่อง “เดอะไวท์โรด” และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

 • 09.00-19.00 น.

  - กิจกรรมออกร้านแสดงหนังสือ ของร้านค้า/สำนักพิมพ์

  - กิจกรรมสอยดาวการกุศล

** หมายเหตุ: กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ (เอ๋)
คุณภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ (อุ้ย)


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6320
เบอร์แฟกซ์ 0-5391-6310
E-mail : acquisition_library@mfu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง