รุจิรดา ชุ่มแก้ว
Rujirada Chumkaew

Head of Collection Development & Cataloging Section
0 5391 6311

ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
Danut Chaiyasit

Librarian
0 5391 6319

จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
Jutarut Malavilas

Librarian
0 5391 6320

พิชญา สาจันทร์
Pitchaya Sachan

Librarian
0 5391 6344

ไผททิพย์ ทับทอง
Pathaithip Tuptong

Librarian
0 5391 6337

ภัทรวรรณ สิขิวัฒน์
Pattarawan Sikiwat

Administrative Officer
0 5391 6310

ปวีณา หมื่นปัญญา
Pavena Muenpanya

Administrative Staff
0 5391 6337

สายรุ้ง สุตะวงค์
Sairung Sutawong

Administrative Staff
0 5391 6320

รัชชานนท์ รัตนะ
Ratchanont Ratana

Administrative Staff
0 5391 6310