หนังสือภาษาต่างประเทศ - Foreign Books   All >>

 • :: Translingual practice : global Englishes and cosmopolitan relations ::
 • :: Best practices for teaching with emerging technologies ::
 • :: Classical mythology : the basics ::
 • :: Modern Japanese short stories : twenty-five stories by Japan's leading writers ::
 • :: Discourse and digital practices : doing discourse analysis in the digital age ::
 • :: Making sense of culture : cross-cultural expeditions and management practices of self-initiated expatriates in the foreign workplace ::
 • :: Cosmopolitan minds : literature, emotion, and the transnational imagination ::

หนังสือภาษาไทย - Thai Books   All >>

 • :: ระบบคำภาษาไทย ::
 • :: ศัพทานุกรมวรรณคดีไทย = Lexicon of Thai literature ::
 • :: วรรณคดีอภิธาน : ฉบับปรับปรุง ::
 • :: ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ = Language, culture and translation : Thai-English ::
 • :: บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 : ชนิดของคำ วลี ประโยคและสัมพันธสาร ::
 • :: บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ::
 • :: บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คำ การสร้างคำและการยืมคำ ::

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - e-Books   All >>

 • :: Indoor environment quality : select proceedings of the 1st ACIEQ ::
 • :: Natural products and drug discovery ::
 • :: The South China Sea arbitration : toward an international legal order in the Oceans ::
 • :: Sustainable avivation : greening the flight path ::
 • :: Electronic waste management ::
 • :: Cloud computing ::
 • :: Digital transformation now! : guiding the successful digitalization of your business model ::