นิทรรศการ

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 8  (NEW)

นิทรรศการ
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

นิทรรศการ
เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ
แรงบัลดาลใจจากพ่อ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง กองบิน 416
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นิทรรศการ
ตามรอยสมเด็จย่า 20ปี ไม่เคยลืม
 

นิทรรศการ
พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย

นิทรรศการ
84 พรรษา มหาราชีนี
ณ อาคารสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นิทรรศการ
Get to Know ASEAN