กิจกรรมเวิร์คช็อปการสร้างตัวอักษรวิจิตร Basic Calligraphy วันที่ 27 มิถุนายน 2561

อบรม "การสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom" วันที่ 19 สิงหาคม 2559

อบรม "เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลเบื้องต้น" วันที่ 10 สิงหาคม 2559