Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
ชื่อคู่มือ / รายละเอียด คู่มือ
    แก้ไข / เปลี่ยนพาสเวิร์ดสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
    ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในการเข้าใช้งานออนไลน์ของระบบดังต่อไปนี้
- ใช้บริการยืม-คืนหนังสือ สื่อโสตฯ ต่าง ๆ
- ใช้ยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมอัตโนมัติ
- ใช้ยืม Tablet และ Chromebook
- ใช้บริการ Multimedia แบบเดี่ยว
- ใช้บริการห้อง Multimedia / Study
- ใช้บริการยืมหูฟัง
- ใช้บริการห้อง Internet
หมายเหตุ : ข้อมูลที่มีการแก้ไขจะปรับเปลี่ยนให้ทุกระบบในวันถัดไป
PDF
    การยืมทรัพยากรสารนิเทศต่อด้วยตัวเอง
    ยืมต่อผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เมื่อลงทะเบียนสมาชิกและแจ้งขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งนี้เงื่อนไขการยืมติดต่อกันต้องไม่เกิน 3 ครั้ง (นับรวม ครั้งแรกด้วย) และไม่มีหนังสือเกินกำหนดหรือค้างชำระค่าปรับ และไม่ใช่้หนังสือ ที่คนอื่นจองไว้
หมายเหตุ : หากไม่ทราบพาสเวิร์ดในการเข้าใช้งานโปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น3 เบอร์โทร 0-5391-6330
PDF
    การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ (OPAC)
    
PDF
    การจองห้องค้นคว้ากลุ่ม / ห้องดูหนังกลุ่ม
    
PDF
    การเขียนรายการอ้างอิง
    
PDF
    การใช้โปรแกรม EndNote (Web)
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูลABI/INFORM
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
    
PDF
     การใช้งานฐานข้อมูล ACS
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Elite
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล CNKI
    
PDF
     การใช้งานฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Computer Science
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Dissertation & Theses Full Text
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล eBooks
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Education Research Complete
    
PDF
    การใช้งาน EDS Single Search
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management
    
PDF
    การใช้งาน EndNote Web
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล H.W. Wilson
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IEL
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Matichon E-Library
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Nursing Reference Center (NRC)
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Nursing Resource Center
    
PDF
     การใช้งานฐานข้อมูล Nursing and Allied Health Collection
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Digital Dissertation
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Science Direct
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล SETSMART Enterprise
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล TDC E-Thesis
    
PDF
    SSL VPN
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science
    
PDF
    การใช้งานฐานข้อมูล Wiley eBooks
    
PDF
    การใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library
    โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library เป็นการลงนามความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
PDF
    คู่มือการลงทะเบียนโปรแกรม EEWOWW
    โปรแกรม EEWOWW เครื่องมือในการเขียนงานวิจัยแบบมืออาชีพ การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การจัดรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปต์ (Manuscript Formatting) ตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงทะเบียนใช้งานโดยใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู Sign Up ทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 Free trial: Today until 15 May 2017
PDF
    คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online
    
PDF
    คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Passport
    ฐานข้อมูล Passport เป็นฐานข้อมูลการวิจัยทางการตลาด ให้ข้อมูลเชิงสถิติ รายงานการวิเคราะห์ การสำรวจคู่แข่งทางการตลาด แนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ข่าวสารด้านอุตสาหกรรมและการบริโภค เนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย Industry Research Data ; Country Reports/Countries and Consumers Research ; Global Perspective Report ; Company Profile เป็นต้น
PDF
     คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo
    ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ชีวิต ประจำวันได้อย่างมั่นใจ ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่าง ๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง และเข้าสู่ เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้จากหน้าจอหลัก โดยการใช้งานครั้งแรกต้องทำการ Sign up ก่อนใช้งาน
หมายเหตุ : ระยะเวลาทดลองใช้ :1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559
PDF
     คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center
    ฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมแบบทดสอบต่าง ๆ อาทิเช่น TOEFL TOEIC GRE SAT GMAT และบททดสอบทางด้านวิชาชีพ เช่น NCLEX ACT PRAXIS ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดผู้ใช้ และสามารถใช้ระหว่างวิทยาเขตได้ และให้บริการหนังสือออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Peterson ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลแหล่งศึกษาต่อ เช่น การแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ การค้นหาสถาบันการศึกษา ทุน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ : ระยะเวลาทดลองใช้ :1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559
PDF