วัดกลางเวียง. วัดที่ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงราย
วัดเจ็ดยอด, วัดพระธาตุเจ็ดองค์ อันเป็นเครื่องหมายแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
วัดพระเชตุพน
วัดดอยงำเมือง
วัดพระแก้ว )
วัดดอยเขาควาย )
วัดมุงเมือง
วัดร่องขุ่น

ข้อมูลวัดในจังหวัดเชียงรายจำนวนทั้งหมด....วัด จาก 18 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงราย.