Untitled Document
Plugin jQuery jMenu v1.9
:: LREMC ::

Online Database Training


 
วันและเวลาทำการปกติ
          วันจันทร์ – วันศุกร์
08.00 น. – 19.30 น.
          วันเสาร์ – วันอาทิตย์
10.00 น. – 18.00 น.
          โซนหน้าห้องสมุด สามารถใช้ได้ถึง 24.00 น.
          ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันและเวลาทำการ ก่อนสอบและระหว่างการสอบ
          วันจันทร์ – วันศุกร์
08.00 น. – 24.00 น.
          วันเสาร์ – วันอาทิตย์
10.00 น. – 20.00 น.
          วันหยุดนักขัตฤกษ์
10.00 น. – 18.00 น.
          โซนหน้าห้องสมุด สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง

ปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
          วันจันทร์ – วันศุกร์
08.00 น. – 16.30 น.
          วันเสาร์ – วันอาทิตย์
10.00 น. – 18.00 น.