:: หน้าหลัก แนะนำหนังสือน่าอ่าน ::
 

หนังสือน่าอ่านทั้งหมด (All)


 • :: World package design : noAH 8 ::
 • :: The Big book of packaging ::
 • :: The art of package design ::
 • :: Product design now : renderings ::
 • :: Print and production finishes for sustainable design ::
 • :: Best practices for graphic designers, packaging : an essential guide for implementing effective package design solutions ::
 • :: Packaging : design successful packaging for specific customer groups ::
 • :: New package design ::
 • :: NoAH : directory of international package design ::
 • :: Green design v.2 ::
 • :: Green design v.1 ::
 • :: Experimental formats & packaging : creative solutions for inspiring graphic design ::
 • :: Designing sustainable packaging ::
 • :: Color harmony : packaging : more than 800 colorways for package designs that work ::
 • :: 1000 product designs : form, function, and technology from around the world ::
 • :: 1000 packaging structure ::
 • :: Packaging & labels ::
 • :: ออกแบบให้โดนใจ : คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ ::
 • :: บรรจุภัณฑ์สำคัญไฉน? ::
 • :: แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : รูปสำเร็จพร้อมแพตเทิร์นไดคัท ::
 • :: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ::

 
1 2 >>